ما گشته ایم،نیست،تو هم جستجو نکن
آن روزها گذشت،دگر آرزو مکن


دیگر سراغ خاطره های مرا مگیر
خاکستر گداخته را زیر و رو مکن


در چشم دیگران منشین در کنار من
ما را در این مقایسه بی آبرو مکن!


راز من است غنچه ی لبهای سرخ تو
راز مرا برای کسی باز گو مکن!


دیدار ما تصور یک بی نهایت است
با یکدگر دو آینه را رو به رو مکن!

 

"فاضل نظری"

منبع اصلی مطلب : تبسم دل
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خاکستر گداخته را زیر و رو مکن