شدن؟ ,پرنده بودن ,شراب شدن؟ ,فاصله مانده ,چقدر فاصله ,چقدر فاصله ماندهازاین به خمره نشستن، ازاین خراب شدن

چقدر فاصله مانده است تا شراب شدن؟

 

رها کنید مرا تا رها شوید از من

عذاب می کشم از مایه عذاب شدن

 

دلم گرفته ازاینجا، کجاست تنگ خودم؟

چه سود ماهی آزاد منجلاب شدن؟

 

پرنده بودن و کابوس میله و چنگال

پرنده بودن و هرصبح خیس آب شدن

 

شبیه پنجره یک عمر سنگسار شوی

به جرم عاشق چشمان آفتاب شدن

 

ببخش رود بلندم، چراکه راهی نیست

دراین وفور بیابان ، بجز سراب شدن  ...

 

 

علی ارجمند

منبع اصلی مطلب : تبسم دل
برچسب ها : شدن؟ ,پرنده بودن ,شراب شدن؟ ,فاصله مانده ,چقدر فاصله ,چقدر فاصله مانده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : چقدر فاصله مانده است تا شراب شدن؟